Liposome - Mỹ phẩm sinh học thế hệ mới

Oct 17 , 2018

Skincare holic

Liposome - Mỹ phẩm sinh học thế hệ mới

Thuật ngữ liposome đã trở nên phổ biến trong lĩnh vực mỹ phẩm. Trong nhiều trường hợp, người bán mỹ phẩm sẽ tư vấn cho khách hàng mua sản phẩm nhất có chứa liposome để tăng hiệu quả sử dụng sản phẩ...